VOORWAARDEN ENERGIELABEL

Het energielabel wordt opgemaakt na een inspectie op locatie. Hierbij is het van belang dat u ons van zo veel mogelijk relevantie informatie voorziet. Hierbij valt te denken aan tekeningen, bewijsmateriaal/rekeningen van gebruikte isolatie, etc. indien dit beschikbaar is. Hoe beter deze informatie is hoe exacter uw label opgemaakt kan worden.

Na opdrachtverstrekking ontvangt u van ons ca. 1-1,5 week voor de opname een bevestiging per e-mail.
Al onze opnames worden uitgevoerd conform onze algemene voorwaarden welke als bijlage bij uw bevestiging  zijn bijgevoegd. Mocht u voornoemde bijlagen onverhoopt niet hebben ontvangen, verzoeken wij u per omgaande, maar in ieder geval vóór aanvang van de opname, contact met ons op te nemen. Wij zullen deze bijlagen dan alsnog aan u verstrekken. Als wij niets van u vernemen, bevestigt u daarmee de correcte ontvangst van onze algemene voorwaarden.

De gegevens ten behoeve van het energielabel die worden opgenomen in het monitorbestand zullen worden geregistreerd bij het RVO. ( Rijksdienst voor ondernemend Nederland)

De certificerende instantie ten behoeve van energielabels en maatwerkadviezen kan tijdens het herhalingsonderzoek een controle uitvoeren op één of meerdere dossiers, hiervoor is een controlebezoek op locatie verplicht. De opdrachtgever dient medewerking te verlenen aan dit controlebezoek, bij weigering kan het label worden ingetrokken.

De certificering geeft u als opdrachtgever het recht om het dossier van het energielabel bij ons op te vragen.
Deze gegevens kunnen en mogen uitsluitend aan onze opdrachtgever verstrekt worden en niet aan derden.

Het energielabel wordt normaliter de werkdag na de inspectie verwerkt in het softwarepakket. Indien er in een later stadium wijzigingen aangebracht moeten worden in het energielabel vanwege later aangeleverd bewijsmateriaal en/of afwijkende eigenschappen van een object zijn hieraan kosten verbonden.

Wij hebben als bedrijf geen invloed op de uitkomst van het energielabel.

CERTIFICAAT ENERGIELABEL

TMS Holland is gecertificeerd voor het opnemen en afmelden van energielabels voor objecten met een woonbestemming (EP-W/B) u kunt HIER ons certificaat vinden. Als u zoekt op T.M.S. Holland vindt u het meest actuele certificaat.