NULMETING

Bij een nulmeting meten we de situatie van objecten zoals die nu is. Dit doen we door het uitvoeren van een nauwkeurige bouwkundige inspectie met bijbehorend rapport. Hierin noteren we alle gebreken die er mogelijk al zijn, zowel aan de buitenkant als in de binnenkant van het pand. We letten vooral op de bouwkundige zaken (hoofdconstructieve onderdelen) en tegelwerk, stucwerk, zettingen en scheurvorming.

Het opgemeten punt is het nulpunt. We voeren deze meting vaak uit met het oog op werkzaamheden in de nabije toekomst. De nulmeting heeft als doel om eventuele schade tijdens of na de werkzaamheden te registreren zodat een mogelijk geschil kan worden voorkomen.