MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN

Het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is een rapport over gemeenschappelijke zaken van de Vereniging van Eigenaren of gebouweigenaren waarin staat wanneer welk onderhoud moet plaatsvinden en wat de kosten hiervan zullen zijn. Het MJOP laat de onderhoudsbehoefte van een gebouw zien voor de komende jaren. Wij kunnen dit plan voor u samenstellen, beheren en uitvoeren.

Hoe werkt het?
We beginnen met een technische inspectie van het pand. Deze inspectie geeft inzicht in de kwaliteit van het object en dient als uitgangspunt voor het meerjarenplan. Hier wordt een financiële begroting aan gekoppeld dat inzicht geeft in de te reserveren financiële middelen, zodat we vroegtijdig actie kunnen ondernemen om de middelen ter beschikking te krijgen. Achterstallig onderhoud kunnen we hiermee voorkomen of weggewerken. Op basis van het plan gaan we samen met u prioriteiten stellen en offertes aanvragen voor het uitvoeren van het onderhoud. Daarbij kan het MJOP ter onderbouwing dienen voor een eventuele financieringsaanvraag, maar ook voor het vaststellen van de juiste huurprijs en/of servicekosten.

Alle gegevens worden geautomatiseerd verwerkt zodat voor de komende jaren de kosten van de diverse onderhoudsactiviteiten en de totaal benodigde onderhoudsgelden per jaar bekend zijn.